รายงานสภาพน้ำฝน ภาคตะวันตก(กาญจนบุรี)
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก(กาญจนบุรี) สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน
วันที่ 18 ก.พ. 2563 - 24 ก.พ. 2563
ดาวน์โหลด
ฉบับปัจจุบัน ฉบับก่อนหน้า
ลำดับที่ สถานี อำเภอ จังหวัด
สถิติฝนสูงสุด
ที่เกิดในเดือนนี้
ใน 1 วัน - มม.
สภาพน้ำฝน (วันที่)เวลา 06:00 น.
เฉลี่ย
ราย
สัปดาห์
พฤ อา
18 19 20 21 22 23 24
1  K.10  ( 130211 ) ไทรโยค กาญจนบุรี 112.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2  ศูนย์อุทกวิทยาฯ (130511) ท่าม่วง กาญจนบุรี 192.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3  K.12  ( 130231 ) เมือง กาญจนบุรี 87.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4  K.54  ( 130651 ) ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 49.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5  K.37  ( 130631) เมือง กาญจนบุรี 45.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6  K.22A ( 130221 ) ไทรโยค กาญจนบุรี 59.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7  K.17  (470161) สวนผึ้ง ราชบุรี 57.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8  B.5 ( 370101 ) แก่งกระจาน เพชรบุรี 106.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9  B.8A ( 370560 ) ท่ายาง เพชรบุรี 39.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10  B.11 ( 370171 ) หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 50.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11  Fp.02 (370411) แก่งกระจาน เพชรบุรี 80.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12  Fp.03 (370421) ท่ายาง เพชรบุรี 39.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13  Fp.04 (370431) หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 35.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14  Fp.06 (370441) แก่งกระจาน เพชรบุรี 60.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15  Fp.07 (340451) แก่งกระจาน เพชรบุรี 80.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16  Fp.08 (370461) ท่ายาง เพชรบุรี 21.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17  โครงการฯ ประจวบฯ(450300)   เมือง ประจวบคีรีขันธ์ 61.4 4.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6
18  บ้านดงไม้งาม(450371)      บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 90.7 59.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.5
19  บ้านในล็อค(450171)           บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 66.0 41.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.9
20  Gt.7 (450221)                      บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 44.6 16.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3
21  Gt.9  ( 450231 )                   ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 161.5 7.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1
หมายเหตุ - ไม่ได้รับรายงาน   ดูข้อมูลฝนย้อนหลัง
  ปริมาณฝน ตั้งแต่  0.0 - 35.0  มม.  =  สีดำ  , 35.1 ขึ้นไป มม.= สีแดง