กราฟระดับน้ำรายชั่วโมง
>>>ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลประจวบฯ<<< กราฟระดับน้ำ
วันที่ 25 - 27 ก.ค.2560
  Gt.7 , Gt.20