รายงานสภาพน้ำท่า ของศูนย์อุทกวิทยาชลประทาน ภาคตะวันตก อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี  
วันที่ 2 ธ.ค. 60 - 8 ธ.ค. 60
ฉบับปัจจุบัน ฉบับก่อนหน้า

ลำดับที่ สถานี แม่น้ำ ที่ตั้ง ข้อมูล ตลิ่ง สภาพน้ำท่า (วันที่)เวลา 06:00 น. สถานี เฉลี่ยรายสัปดาห์ อยู่ในเกณฑ์
อา พฤ
    ความจุ 2 3 4 5 6 7 8
1 K.54 แควน้อย อ.ทองผาภูมิ ระดับน้ำ - ม.(รสม.) 7.50 2.75 2.92 2.90 2.88 2.93 2.77 2.97 K.54 2.87 น้ำน้อย
กาญจนบุรี ปริมาณน้ำ - ลบ.ม./วิ 850.0 183.5 209.6 206.4 203.2 211.2 186.5 217.6 202.57
2 K.31 ห้วยแม่น้ำน้อย อ.ไทรโยค ระดับน้ำ - ม.(รสม.) 8.50 3.28 3.28 3.27 3.26 3.26 3.26 3.26 K.31 3.27 น้ำน้อยวิกฤติ
กาญจนบุรี ปริมาณน้ำ - ลบ.ม./วิ 690.0 6.60 6.60 6.40 6.20 6.20 6.20 6.20 6.34
3 K.58 แควน้อย อ.ไทรโยค ระดับน้ำ - ม.(รสม.) 7.60 1.87 1.74 1.88 1.82 1.85 1.88 1.74 K.58 1.83 น้ำน้อย
กาญจนบุรี ปริมาณน้ำ - ลบ.ม./วิ 897.0 115.1 100.2 116.3 109.4 112.8 116.3 100.2 110.01
4 K.10 แควน้อย อ.ไทรโยค ระดับน้ำ - ม.(รสม.) 10.30 2.22 2.14 2.26 2.18 2.16 2.26 2.12 K.10 2.19 น้ำน้อย
กาญจนบุรี ปริมาณน้ำ - ลบ.ม./วิ 968.0 147.2 140.5 150.5 143.8 142.2 150.5 138.9 144.79
5 K.17 ลำภาชี อ.สวนผึ้ง ระดับน้ำ - ม.(รสม.) 5.90 0.89 0.82 0.79 0.74 0.72 0.70 0.67 K.17 0.76 น้ำน้อยวิกฤติ
ราชบุรี ปริมาณน้ำ - ลบ.ม./วิ 550.0 20.25 17.80 16.75 15.00 14.40 13.80 12.90 15.84
6 K.37 แควน้อย อ.เมือง ระดับน้ำ - ม.(รสม.) 11.66 3.65 3.69 3.59 3.66 3.61 3.57 3.65 K.37 3.63 น้ำน้อย
กาญจนบุรี ปริมาณน้ำ - ลบ.ม./วิ 2,342 137.7 143.2 129.9 139.0 132.5 127.3 137.7 135.33
7 K.12 ลำตะเพิน อ.เมือง  ระดับน้ำ - ม.(รสม.) 6.10 0.63 0.59 0.48 0.49 0.64 0.44 0.44 K.12 0.53 น้ำน้อยวิกฤติ
กาญจนบุรี ปริมาณน้ำ - ลบ.ม./วิ 166.4 4.60 4.20 3.10 3.20 4.70 2.70 2.70 3.60
8 K.35A แควใหญ่ อ.เมือง ระดับน้ำ - ม.(รสม.) 8.00 3.40 3.49 3.71 3.40 3.60 3.69 3.56 K.35A 3.55 น้ำปกติ
กาญจนบุรี ปริมาณน้ำ - ลบ.ม./วิ 1,002 138.0 148.8 175.8 138.0 162.0 173.3 157.2 156.14
9 K.3A แม่กลอง อ.เมือง ระดับน้ำ - ม.(รสม.) 4.00 2.53 2.41 2.51 2.53 2.52 2.45 2.53 K.3A 2.50 น้ำปกติ
กาญจนบุรี
10 K.11A แม่กลอง อ.ท่าม่วง ระดับน้ำ - ม.(รสม.) 6.20 2.05 2.12 1.78 1.96 1.80 1.87 1.92 K.11A 1.93 น้ำปกติ
จ.กาญจนบุรี
11 B.3A เพชรบุรี อ.แก่งกระจาน ระดับน้ำ - ม.(รสม.) 4.40 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 B.3A 0.58 น้ำน้อยวิกฤติ
เพชรบุรี ปริมาณน้ำ - ลบ.ม./วิ 200.0 5.64 5.64 5.64 5.64 5.64 5.64 5.64 5.64
12 B.6 ห้วยแม่ประจันต์ อ.แก่งกระจาน ระดับน้ำ - ม.(รสม.) 4.10 1.83 1.87 1.84 1.81 1.79 1.77 1.75 B.6 1.81 น้ำน้อยวิกฤติ
เพชรบุรี ปริมาณน้ำ - ลบ.ม./วิ 300.0 16.10 16.90 16.30 15.70 15.30 14.90 14.50 15.67
13 B.8A ห้วยผาก อ.ท่ายาง ระดับน้ำ - ม.(รสม.) 6.00 0.40 0.39 0.39 0.38 0.39 0.38 0.38 B.8A 0.39 น้ำน้อยวิกฤติ
เพชรบุรี ปริมาณน้ำ - ลบ.ม./วิ 250.0 0.55 0.53 0.53 0.50 0.53 0.50 0.50 0.52
14 B.9 เพชรบุรี อ.ท่ายาง ระดับน้ำ - ม.(รสม.) 6.60. 1.46 1.57 1.57 1.56 1.53 1.52 1.50 B.9 1.53 น้ำน้อยวิกฤติ
เพชรบุรี ปริมาณน้ำ - ลบ.ม./วิ 350.0 1.96 2.76 2.76 2.68 2.44 2.36 2.20 2.45
15 B.10 เพชรบุรี อ.ท่ายาง ระดับน้ำ - ม.(รสม.) 8.50 1.35 1.25 1.34 1.36 1.26 1.19 1.17 B.10 1.27 น้ำน้อยวิกฤติ
เพชรบุรี ปริมาณน้ำ - ลบ.ม./วิ 400.0 12.25 10.75 12.10 12.40 10.90 9.90 9.70 11.14
16 B.11 ห้วยแม่ประจันต์ หนองหญ้าปล้อง ระดับน้ำ - ม.(รสม.) 5.60 -0.36 -0.37 -0.39 -0.40 -0.41 -0.42 -0.43 B.11 -0.40 น้ำน้อยวิกฤติ
เพชรบุรี ปริมาณน้ำ - ลบ.ม./วิ 400.0 5.85 5.70 5.42 5.28 5.14 5.00 4.86 5.32
17 B.15 เพชรบุรี อ.เมือง ระดับน้ำ - ม.(รสม.) 5.10 2.04 1.72 1.73 1.76 1.76 1.70 1.63 B.15 1.76 น้ำปกติ
จ.เพชรบุรี
18 Gt.7 คลองบางสะพาน อ.บางสะพาน ระดับน้ำ - ม.(รสม.) 7.50 1.83 1.82 1.78 1.82 2.19 2.18 2.04 Gt.7 1.95 น้ำน้อย
ประจวบคีรีขันธ์
19 Gt.9 คลองทับสะแก อ.ทับสะแก ระดับน้ำ - ม.(รสม.) 4.00 0.63 0.62 0.59 0.58 0.64 0.67 0.62 Gt.9 0.62 น้ำน้อยวิกฤติ
ประจวบคีรีขันธ์ ปริมาณน้ำ - ลบ.ม./วิ 75.00 1.79 1.72 1.51 1.44 1.86 2.08 1.72 1.73
20 Gt.10 คลองกรูด อ.บางสะพาน ระดับน้ำ - ม.(รสม.) 3.50 -0.86 -0.86 -0.86 -0.86 -0.86 -0.86 -0.86 Gt.10 -0.86 น้ำน้อยวิกฤติ
ประจวบคีรีขันธ์ ปริมาณน้ำ - ลบ.ม./วิ 210.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
21 Gt.20 บางสะพานใหญ่ อ.บางสะพาน ระดับน้ำ - ม.(รทก.) 6.00 3.07 2.87 2.95 2.95 3.14 3.74 3.23 Gt.20 3.14 น้ำปกติ
ประจวบคีรีขันธ์
22 T.1 ท่าจีน อ.นครชัยศรี ระดับน้ำ - ม.(รทก.) 1.60 1.73 1.61 1.56 1.54 1.61 1.69 1.63 T.1 1.62 น้ำท่วม
นครปฐม
23 T.10 ท่าจีน อ.เมือง ระดับน้ำ - ม.(รทก.) 5.00 3.17 3.13 3.14 3.10 3.07 3.05 3.03 T.10 3.10 น้ำปกติ
สุพรรณบุรี
24 T.13 ท่าจีน อ.สองพี่น้อง ระดับน้ำ - ม.(รทก.) 3.00 2.82 2.79 2.72 2.71 2.70 2.69 2.65 T.13 2.73 น้ำมาก
สุพรรณบุรี
25 T.15 ท่าจีน อ.บางเลน ระดับน้ำ - ม.(รทก.) 1.80 2.29 2.25 2.20 - - - - T.15 - น้ำท่วม
นครปฐม
26 T.14 ท่าจีน อ.สามพราน ระดับน้ำ - ม.(รทก.) 1.80 1.43 1.35 1.29 1.08 1.91 0.55 0.42 T.14 1.15 น้ำน้อย
นครปฐม

หมายเหตุ K.35A ตลิ่งชั้นบน ระดับน้ำ 8.00 ม.(รสม.) ปริมาณน้ำ 1,002 ลบ.ม/วิ ตลิ่งชั้นล่าง ระดับน้ำ 5.50 ม. (รสม.) ปริมาณน้ำ 442 ลบ.ม/วิ
  สถานี K.3ย้ายลงมาทางด้านท้ายน้ำ ประมาณ 2.5 กม. เปลี่ยนชื่อเป็น สถานี K.3A ZG.+20.084 ม.(รทก.)
    เกณฑ์ปริมาณน้ำในลำน้ำที่ไหลผ่านสถานีสำรวจอุทกวิทยา
    เกณฑ์น้ำน้อยวิกฤติ คือ ปริมาณน้ำปัจจุบันต่ำกว่า 10 % ของค่าความจุลำน้ำ
    เกณฑ์น้ำน้อย คือ ปริมาณน้ำปัจจุบันมากว่าหรือเท่ากับ 10 % ถึง 30% ของค่าความจุลำน้ำ
    เกณฑ์น้ำปกติ คือ ปริมาณน้ำปัจจุบันมากว่าเท่ากับ 30.1 % ถึง 80% ของค่าความจุลำน้ำ
    เกณฑ์น้ำมาก คือ ปริมาณน้ำปัจจุบันมากว่าเท่ากับ 80.1 % ถึงค่าความจุลำน้ำที่ระดับน้ำเริ่มท่วม
    เกณฑ์น้ำท่วม คือ ปริมาณน้ำปัจจุบันสูงกว่าค่าความจุลำน้ำที่ระดับน้ำเริ่มท่วม
   
    ส่วนสถานีสำรวจอุทกวิทยาที่ไม่มีการสำรวจปริมาณน้ำให้ใช้ค่าระดับน้ำที่ระดับตลิ่งหรือระดับน้ำเริ่มท่วมแทนค่าความจุลำน้ำ
     
  ที่มา : กลุ่มงานสารสนเทศและพยากรณ์น้ำ ส่วนอุทกวิทยา