ศูนย์อุทกวิทยาชลประทาน ภาคตะวันตก กรมชลประทาน
WESTERN REGION IRRIGATION HYDROLOGY CENTER

กราฟระดับน้ำสูงสุดรายวัน

ลำดับ สถานี ZG. PDF PNG
1   K.17 บ้านบ่อ อ. สวนผึ้ง จ. ราชบุรี   + 97.50
2   K.12 บ้านทุ่งนานางหรอก อ. เมือง จ. กาญจนบุรี +40.44
3   K.49 บ้านยางสูง จ.กาญจนบุรี +98.519
4   K.61 ลำภาชี   อ. จอมบึง  จ. ราชบุรี   + 64.700
5   K.62 ลำภาชี   อ. ด่านมะขามเตี้ย  จ. กาญจนบุรี   + 49.000
6   B.6A  ห้วยแม่ประจันต์ อ. แก่งกระจาน จ. เพชรบุรี +26.800
7   B.10 บ้านท่ายาง  อ. ท่ายาง   จ.เพชรบุรี +5.400
8   B.11 ห้วยแม่ประจันต์ อ.หนองหญ้าปล้อง จ. เพชรบุรี +73.000
9   B.15 สะพานเทศบาล อ. เมือง จ. เพชรบุรี -0.070
10   B.16 บ้านลาด อ. บ้านลาด  จ. เพชรบุรี +0.000
11   Gt.7 คลองบางสะพานใหญ่  อ.บางสะพาน  จ. ประจวบคีรีขันธ์ +11.800
12   Gt.9 คลองทับสะแก  อ. ทับสะแก   จ. ประจวบคีรีขันธ์ +6.843
13   Gt.10 คลองกรูด อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ +25.364
14   Gt.20 ร.ร. อนุบาลบางสะพาน   อ.บางสะพาน   จ.ประจวบคีรีขันธ์ -2.300
15   T.1 แม่น้ำท่าจีน อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม +0.000
16   T.10 แม่น้ำท่าจีน อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี +0.000
17   T.13 แม่น้ำท่าจีน ต.บางตาเถร อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี +0.000
18   T.14 แม่น้ำท่าจีน ต.สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม -2.59
19   T.15 แม่น้ำท่าจีน อ.บางเลน จ.นครปฐม +0.000