ศูนย์อุทกวิทยาชลประทาน ภาคตะวันตก กรมชลประทาน
WESTERN REGION IRRIGATION HYDROLOGY CENTER

ระดับน้ำสูงสุดรายวัน

| T.15 | K.17 | B.10 | Gt.7 | 


B.10 แม่น้ำเพชรบุรี ตลาดท่ายาง ต.ยางหย่อง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
แม่น้ำเพชรบุรี
ตลาดท่ายาง ต.ยางหย่อง
อ.ท่ายาง
จ.เพชรบุรีคลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่