รายงานเหตุการณ์น้ำท่วม
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก จ.กาญจนบุรี

(โปรดคลิกที่  เพื่อ เปิด หรือ download)

ปี เดือน แม่กลอง ลำภาชี ลำตะเพิน ท่าจีน ห้วยแม่ประจันต์ แม่น้ำเพชรบุรี ชายฝั่งทะเลตะวันตก
2560 20 พ.ย. - 26 พ.ย.        
2560 8 ม.ค. - 12 ม.ค.            
2559 30 ต.ค. - 5 พ.ย.