ประมวลเหตุการณ์น้ำท่วม
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก จ.กาญจนบุรี

ปี

ลุ่มน้ำ

ช่วงเหตุการณ์ ภาพเหตุการณ์จากสื่อต่างๆ ภาพถ่ายเหตุการณ์น้ำท่วม รายงานน้ำท่วม
2560 ลุ่มน้ำเพชรบุรี 20 - 26 พ.ย. 2560   - ข่าว3มิติ รายงานสถานการณ์น้ำท่วมี่จังหวัดเพชรบุรี (23 พ.ย. 60)   - ต.ตำหรุ บ้านตำหรุใน  
        - สถานการณ์น้ำท่วม จ.เพชรบุรี ( 24 พ.ย. 60)   - บริเวรประปาส่วนภูมิภาค ต.บ้านหม้อ  
          - หน้าวัดประดิษฐ์วนาราม  
          - พื้นที่น้ำท่วม  
           
           
2560 ชายฝั่งทะเลประจวบฯ 7 - 9 พ.ย. 2560    - ข่าว3มิติ ต.อ่างทอง อ.ทับสะแก (9 พ.ย. 2560)    
         
         - กรมชลประทานขุดลอกคลองบางสะพาน    
         - ฝนถล่ม 10 ชั่วโมง น้ำทะลักคลองบางสะพาน
   
         - รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ (ระหว่างวันที่ 7-13 พ.ย. 60)    
  ลุ่มน้ำแม่กลอง 8 ตุลาคม 2560      
    10 ตุลาคม 2560      
    12 ตุลาคม 2560      
  ลุ่มน้ำท่าจีน 12 ตุลาคม 2560      
    13 ตุลาคม 2560      
  ลุ่มน้ำแม่กลอง 14 ตุลาคม 2560      
  ลุ่มน้ำท่าจีน 17 ตุลาคม 2560      
  ชายฝั่งทะเลประจวบฯ 9 - 10 มกราคม 2560     - ภาพ์น้ำท่วมบริเวณสถานี Gt.10  
       

  - สภาพหลังระดับน้ำลดลง บริเวณที่ติดตั้งสถานี Gt.10

 
          - สภาพการณ์น้ำท่วมบริเวณสถานี Gt.7  
          - สภาพหลังระดับน้ำลดลง บริเวณที่ติดตั้งสถานี Gt.10  
2559 ลุ่มน้ำเพชรบุรี 30 ต.ค. - 5 พ.ย. 2559     - พื้นที่ที่ทำการลงสำรวจจุดระดับน้ำท่วม แม่น้ำเพชรบุรี   - สรุปการติดตามเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัย 2559
          - พื้นที่ Zone 1  
          - พื้นที่ Zone 2  
          - แผนที่แสดงจุดระดับน้ำท่วม แม่น้ำเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 1  
          - แผนที่แสดงจุดระดับน้ำท่วม แม่น้ำเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 2