ศูนย์อุทกวิทยาชลประทาน ภาคตะวันตก กรมชลประทาน
IRRIGATION HYDROLOGY  FOR WESTERN REGION

ปริมาณตะกอน เฉลี่ยรายเดือน
จำนวน 20 สถานี
คลิกที่ เพื่อดา์วน์โหลดข้อมูล
 
ลุ่มน้ำแม่กลอง
ลุ่มน้ำเพชรบุรี
  K.12 บ้านทุ่งนานางหรอก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี   B.3A บ้านสองพี่น้อง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
  K.17 บ้านบ่อ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี   B.8A ห้วยผาก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
  K.31 บ้านน้ำโจน อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี   B.9 บ้านสาระเห็ด ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
  K32A บ้านบ้องตี้ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี   B.10 ตลาดท่ายาง ต.ยางหย่อง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
  K.37 บ้านวังเย็น อ.เมือง จ.กาญจนบุรี    
  K.38A บ้านหนองบาง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี    
  K.39 บ้านองธิ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี  
ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะประจวบฯ
  K.50 บ้านหินแหลม อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี   Gt.9 บ้านกลาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
  K.53 บ้านศรีมงคล อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี   Gt.10 บ้านหนองหญ้าปล้อง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
  K.54 บ้านลิ่นถิ่น อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี   Gt.11 บ้านช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์
  K.60 บ้านกุยมั่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุร   Gt.15 บ้านสวนสนห้วยทราย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
  K.61 ต.ด่านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี