ศูนย์อุทกวิทยาชลประทาน ภาคตะวันตก กรมชลประทาน
IRRIGATION HYDROLOGY  FOR WESTERN REGION

ระดับน้ำ- ปริมาณน้ำ เฉลี่ยรายวัน
คลิกที่ เพื่อ download
 
ลุ่มน้ำแม่กลอง
 
ลุ่มน้ำเพชรบุรี
  K.10 (แนวสำรวจสลิง) แม่น้ำแควน้อย  บ้านลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค  จ.กาญจนบุรี    B.3A บ้านสองพี่น้อง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
  K.11A (แนวสำรวจ) แม่น้ำแม่กลอง   อ.ท่าม่วง  จ.กาญจนบุรี    B.6 บ้านสระยายนนท์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
  K.12 (แนวสำรวจสลิง) แม่น้ำแควใหญ่  บ้านทุ่งนานางหรอก อ.เมือง  จ.กาญจนบุรี   B.8A บ้านโพรงเข้ ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
  K.17 (แนวสำรวจสลิง) ลำภาชี  บ้านคา อ.สวนผึ้ง  จ.ราชบุรี   B.9 บ้านสาระเห็ด ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
  K.22C (แนวสำรวจ) ห้วยแม่น้ำน้อย  บ้านแม่น้ำน้อย อ.ไทรโยค  จ.กาญจนบุรี   B.10 ตลาดท่ายาง ต.ยางหย่อง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
  K.25A (แนวสำรวจที่สะพาน) ห้วยท่าเคย  บ้านคา  อ. บ้านคา จ.ราชบุรี   B.11 ตลาดท่ายาง ต.ยางหย่อง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
  K.30 (แนวสำรวจสลิง) ห้วยแม่น้ำเลาะ  อ. ไทรโยค  จ.กาญจนบุรี     B.15 อ.เมือง จ.เพชรบุรี
  K.31 (แนวสำรวจสลิง) ห้วยแม่น้ำโจน  อ. ไทรโยค  จ.กาญจนบุรี  
  K.32A (แนวสำรวจ) ห้วยบ้องตี้น้อย  อ. ไทรโยค  จ.กาญจนบุรี  
ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันตก
  K.35A ( แนวสำรวจ ) แม่น้ำ แควใหญ่  อ. เมือง จ.กาญจนบุรี  Gt.1 บ้านเขาแดง อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
  K.37  ( แนวสำรวจ ) แควน้อย  อ. เมือง จ.กาญจนบุรี   Gt.7 บ้านวังยาว อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
  K.38A (แนวสำรวจที่สะพาน) ห้วยลิ่นถิ่น  อ. ทองผาภูมิ  จ.กาญจนบุรี   Gt.8 บ้านไร่คลอง อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
  K.39 (แนวสำรวจที่สะพาน) ห้วยองธิ  อ. ทองผาภูมิ  จ.กาญจนบุรี   Gt.9์ บ้านกลาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
  K.50 (แนวสำรวจที่สะพาน)  ห้วยดินโส  อ.ทองผาภูมิ  จ.กาญจนบุรี   Gt.10 บ้านหนองหญ้าปล้อง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
  K.53 (แนวเสาระดับ)  แม่น้ำแควน้อย บ้านศรีมงคล  อ.ไทรโยค  จ.กาญจนบุรี   Gt.11 บ้านช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์
  K.54 (แนวเสาระดับ)  แม่น้ำแควน้อย สะพานบ้านลิ่นถิ่น  อ.ทองผาภูมิ  จ.กาญจนบุรี   Gt.12 บ้านห้วยสัก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์
  K.58 (แนวสะพานแขวน)  แม่น้ำแควน้อย  อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี   Gt.15 บ้านสวนสนห้วยทราย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
  K.60 (แนวสำรวจที่สะพาน)  ห้วยกุยมั่ง  อ.ทองผาภูมิ  จ.กาญจนบุรี   Gt.16 บ้านคลองหินจวง อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
  K.62 (แนวสำรวจที่สะพาน)  ลำภาชี  อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี   Gt.17 บ้านห้วยยาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
      Gt.18์ บ้านจะกระบน อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
      Gt.19 บ้านอ่างทอง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
      Gt.20 บ้านบางสะพาน อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
      Ky.3 บ้านทุ่งแฝก อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
      Pr.1 บ้านเขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์