ศูนย์อุทกวิทยาชลประทาน ภาคตะวันตก กรมชลประทาน
WESTERN REGION IRRIGATION HYDROLOGY CENTER

Return Period
ปริมาณฝนสูงสุดรายปี
จำนวน 23 สถาน
(Click 07391 สำนักชลประทานที่ 1 ถ.ทุ่งโฮเต็ล ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ to open or save) 
 
ลุ่มน้ำแม่กลอง
 
ลุ่มน้ำเพชรบุรี
  130211 บ้านลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
  370101 บ้านสองพี่น้อง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
  130221ห้วยแม่น้ำน้อย อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
  370171 บ้านจะโปรง อ.หน้องหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
  130231 บ้านทุ่งนานางหรอก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี   370411 อบต.ห้วยกระสังข์ ต.สองพี่น้อง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
  130511 ศูนย์อุทกวิทยาบริหารน้ำ กาญจนบุรีี   370421 ที่ทำการ ผญบ.ม.10 บ้านวังข้าวสาร ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
  130561บ้านบ้องตี้ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี   370431 อบต.ยางน้ำกลัดใต้ ต.ยางน้ำกลัดใต้ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
  130571 บ้านทุ่งโป่ง อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี   370441 บ้านพุไทร ม.3 ต.ห้วยแม่เพรียง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
  130631 บ้านวังเย็น อ.เมือง จ.จ.กาญจนบุรี  370451 ที่ทำการ ผญบ.ม.10 บ้านมะเคย อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
  130641 บ้านศรีมงคล อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี  370461 ที่ทำการ ผญบ.ม.4 บ้านบ่อประหัง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
  130651 บ้านลิ่นถิ่น อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
  370560 บ้านโพรงเข้ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
  130851 อบต.หนองรี อ.บ่อพลอบ จ.กาญจนบุรี  
ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันตก
  470161 บ้านบ่อ อ.สวนผึ่ง จ.ราชบุรี
  450171 บ้านในล๊อค อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
  470271 บ้านบึง อ.บ้านคาิ จ.ราชบุรีี
  450181 บ้านหาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
  470421 บ้านจระเข้เผือก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
  450221 บ้านวังยาว อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
   
  450231 บ้านกลาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
   
  450291 วังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
   
  450300 โครงการประจวบ อ.เมืองจ.ประจวบคีรีขันธ์
   
  450370 บ้านดงไม้งาน อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์