3
ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันตก กรมชลประทาน
HYDROLOGY AND WATER MANAGEMENT CENTER FOR WESTERN REGION - RID

กราฟข้อมูลน้ำฝนรายปี
จำนวน 27 สถานี
(Click 07391 สำนักชลประทานที่ 1 ถ.ทุ่งโฮเต็ล ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ to open or save) 
 
ลุ่มน้ำแม่กลอง
 
ลุ่มน้ำเพชรบุรี
  130211 บ้านลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี   370101 บ้านตะเคียนห้าบาท อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
  130221ห้วยแม่น้ำน้อย อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี   370171 บ้านจะโปรง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรีี 
  130231 บ้านทุ่งนานางหรอก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี   370411 ห้วยกระสังข์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
  130511 ศูนย์อุทกวิทยาบริหารน้ำ กายจนบุรี   370421 บ้านวังข้าวสาร อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
  130561บ้านบ้องตี้ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี   370431 อบต.ยางน้ำกลัดใต้ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
  130571 บ้านทุ่งโป่ง อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี   370441 อุทยานฯเขามะเร็ว อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
  130631 บ้านวังเย็น อ.เมือง จ.จ.กาญจนบุรี   370451 บ้านแม่คะเมย อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
  130641 บ้านศรีมงคล อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี   370461 บ้านบ่อประหัง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
  130651 บ้านลิ่นถิ่น อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี   370560 บ้านโพรงเข้ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
  130851 อบต.หนองรี อ.บ่อพลอบ จ.กาญจนบุรี  
ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันตก
  47161 บ้านบ่อ อ.สวนผึ่ง จ.ราชบุรี   450171 บ้านในล็อค อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
  470271 บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรีี   450181 บ้านหาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
  470421 บ้านจระเข้เผือก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี   450221 บ้านวังยาว อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
      450231 บ้านกลาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
      450300 โครงการประจวบ อ.เมืองจ.ประจวบคีรีขันธ์
      450371 บ้านดงไม้งาน อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์