ศูนย์อุทกวิทยาชลประทาน ภาคตะวันตก กรมชลประทาน
WESTERN REGION IRRIGATION HYDROLOGY CENTER

ข้อมูลฝนรายวัน (H-041)
(Click  to open or save) 
download
ลุ่มน้ำแม่กลอง
  130211(K.10) บ้านลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
   130511(Hyd07) ศูนย์อุทกวิทยาบริหารน้ำ จ.กาญจนบุรี
  130231(K.12) บ้านทุ่งนานางหรอก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
  470161(K.17) บ้านบ่อ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
  130221(K.22A)ห้วยแม่น้ำน้อย อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
  470271(K.25) บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี
  130561(K.32A)บ้านบ้องตี้ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
  130631(K.37) บ้านวังเย็น อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
  130571(K.44) บ้านทุ่งโป่ง อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
  130641(K.53) บ้านศรีมงคล อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
  130651(K.54) บ้านลิ่นถิ่น อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
  47421(K.61) ด่านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
  130851(หนองรี) อบต.หนองรี อ.บ่อพลอบ จ.กาญจนบุรี
download
ลุ่มน้ำเพชรบุรี
  370101(B.5) บ้านตะเคียนห้าบาท อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
  370171(B.11) บ้านจะโปรง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรีี 
  370411(FP.02) ห้วยกระสังข์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
  370421(FP.03) บ้านวังข้าวสาร อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
  370431(FP.04) อบต.ยางน้ำกลัดใต้ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
  370441(FP.06) อุทยานฯเขามะเร็ว อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
  370451(FP.07) บ้านแม่คะเมย อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
  370461(FP.08) บ้านบ่อประหัง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
  370561(B.8A) บ้านโพรงเข้ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
download
ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันตก
  450171 บ้านในล๊อค อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
  450181(KY.2) บ้านหาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
  450221(GT.7) บ้านวังยาว อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
  450231(GT.9) บ้านกลาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
  450300 โครงการประจวบ อ.เมืองจ.ประจวบคีรีขันธ์
  450371 บ้านดงไม้งาน อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์