ศูนย์อุทกวิทยาชลประทาน ภาคตะวันตก กรมชลประทาน
WESTERN REGION IRRIGATION HYDROLOGY CENTER


ประวัติสถานีสำรวจอุทกวิทยา

(คลิก เพื่อดูข้อมูล)

download ลุ่มน้ำแม่กลอง download ลุ่มน้ำเพชรบุรี
  K.2B หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี   B.1A บ้านหม้อ อ.เมือง จ.เพชรบุรี
  K.3 บ้านใต้ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี   B.3A บ้านสองพี่น้อง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
  K.3A บ้านลุ่ม อ.เมือง จ.กาญจนบุร   B.6 บ้านสระยายนนท์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 
  K.10 บ้านลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี   B.6A สะพานท่าเกวียน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 
  K.11A บ้านวังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี   B.8A บ้านโพรงเข้ ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
  K.12 บ้านทุ่งนานางหรอก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี   B.9 บ้านสาระเห็ด ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
  K.17 บ้านบ่อ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี   B.10 ตลาดท่ายาง ต.ยางหย่อง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
  K.22A ไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี   B.11 บ้านจะโปรง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
  K.22C บ้านแม่น้ำน้อย อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี   B.15 สะพานเทศบาล อ.เมือง จ.เพชรบุรี
  K.25A บ้านคา กิ่ง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี download ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
  K.30 บ้านไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
  GT.1 เขาแดง อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
  K.31 บ้านน้ำโจน อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี   GT.7 ร่อนทอง บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
  K32A บ้านบ้องตี้ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี    GT.8 บ้านไร่คลอง อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ
  K.35A บ้านหนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี   
  GT.9 บ้านกลาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
  K.36 วังด้ง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
  GT.10 บ้านหนองหญ้าปล้อง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
  K.37 บ้านวังเย็น อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
  GT.11 บ้านช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์
  K.38A บ้านหนองบาง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี   GT.12 บ้านห้วยสัก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ
  K.39 บ้านองธิ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
  GT.15 บ้านสวนสนห้วยทราย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
  K.49 หลุมรัง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี
  GT.16 บ้านหินจวง อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
  K.50 บ้านหินแหลม อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
  GT.17 บ้านห้วยยาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
  K.53 บ้านศรีมงคล อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
  GT.18 บ้านจะกะบน อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
  K.54 บ้านลิ่นถิ่น อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
  GT.19 บ้านอ่างทอง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
  K.55 บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี   GT.20 บ้านบางสะพาน อ.บ้านบางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ
  K.56 สร้อยฟ้า อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
  KY.3 บ้านทุ่งแฝก อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
  K.57 กระดังงา อ.บางคนฑี จ.สมุทรสงคราม   Pr.1 บ้านเขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
  K.58 บ้านปากแซง อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี download ลุ่มน้ำท่าจีน
  K.60 บ้านกุยมั่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุร   T.1 ที่ว่าการอ.นครชัยศรี อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
  K.61 ต.ด่านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี   T.10 บ้านท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
  K.62 บ้านหนองไผ่ อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี   T.13 บ้านบางการ้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
      T.14 ตลาดสามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม
      T.15 บ้านบางไทรป่า อ.บางเลน จ.นครปฐม