ศูนย์อุทกวิทยาชลประทาน ภาคตะวันตก กรมชลประทาน
WESTERN REGION IRRIGATION HYDROLOGY CENTER

สภาพน้ำฝน
RAINFALL DATA


ข้อมูลรายชั่วโมง

ฝนรายชั่วโมง
(สส.นก)

ข้อมูลรายวัน


Download เอกสาร Excel

ตารางข้อมูล
น้ำฝนรายวัน
แผนที่แสดงข้อมูล
น้ำฝนรายวัน
ข้อมูลน้ำฝนรายวัน
H-041
ข้อมูลรายเดือน
Table of monthly rainfall
ตารางข้อมูล
น้ำฝนรายเดือน

ข้อมูลรายปี

Table of annual rainfall Trend of annual rainfall
ตารางข้อมูล
น้ำฝนรายปี
กราฟข้อมูล
น้ำฝนรายปีี
งานวิเคราะห์

Return period of maximum annual  rainfall
แผนที่แสดงเกณฑ์
ข้อมูลน้ำฝน
Return period
ปริมาณฝนสูงสุดรายปี
แผนที่สถานี
วัดปริมาณฝน

บัญชีสถานีสำรวจน้ำฝน

รูปตัดลำน้ำ Excel
บัญชีสถานี
สำรวจน้ำฝน 
...top...