ศูนย์อุทกวิทยาชลประทาน ภาคตะวันตก กรมชลประทาน
WESTERN REGION IRRIGATION HYDROLOGY CENTER

ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศ
WEATHER INFORMATIONพยากรณ์อากาศ
ภาคตะวันตก


HAMweather

Japan
Metrological
Agency
 

GFS Forecasts of
Vertical or
Precipitation

รวมลิ้งค์ (Link)
ภาพถ่ายดาวเทียง
   

ข้อมูลน่าสนใจเกี่ยวกับสภาพอากาศ

Cooperative Institute for Meteorological Satellite Studies
CIMSS
Tropical Cyclones


คำเตือนอากาศ


ภาพดาวเทียมและ
พายุหมุน


พายุหมุนเขตร้อน
มุมมองดาวเทียม

พยากรณ์พายุฮ่องกง


พยากรณ์อากาศ
เกาหลีใต้


พยากรณ์อากาศไต้หวัน