ศูนย์อุทกวิทยาชลประทาน ภาคตะวันตก กรมชลประทาน
WESTERN REGION IRRIGATION HYDROLOGY CENTER

ติดต่อเรา >>>

ศูนย์อุทกวิทยาชลประทาน ภาคตะวันตก กรมชลประทาน

ที่อยู่ 1128/171 หมู่ 5 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กา่ญจนบุรี 71110
  โทรศัพท์  : 034-612865 งานบริหารทั่วไป
  E-mail : hydrology7center@gmail.com
  แฟกซ์ฺ : 034-612865 (อัตโนมัติ)
  โทรศัพท์ : 034-611977 ฝ่ายวิเคราะห์และประมวลสถิติ
  E-mail : hydrology7@yahoo.co.th